Η παραίτηση του Πάπα.

Όταν ένα γεγονός συμβαίνει μόλις τέσσερις φορές σε σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια, είναι αναμφισβήτητα άξιο αναφοράς! Ο Βενέδικτος ΙΣΤ´, είναι ο τέταρτος πάπας στην ιστορία που παραιτείται από το θρόνο της Ρώμης. Οι προηγούμενοι τρεις ήταν οι: Βενέδικτος Θ΄ το 1045, Σελεστίνος Ε΄ το 1294 και Γρηγόριος ΙΒ΄ το 1415. Βενέδικτος Θ΄ Ο Βενέδικτος Θ΄, […]