Αναγγελία κυκλοφορίας (traffic announcement)

Όλοι έχουμε δει πολλές φορές την ένδειξη ΤΑ (traffic announcement) να είναι ενεργοποιημένη στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου μας. Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι ο δέκτης μας μπορεί να λάβει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία, που γίνονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς και βοηθούν τους οδηγούς στον σχεδιασμό της διαδρομής τους ή στην αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επίσης γίνονται αναγγελίες […]